De Winst van Open Data

Vorige week organiseerde de provincie Groningen een symposium met als centraal thema De Winst van Open Data. Keynote-spreker Ton Zijlstra vroeg zich in zijn presentatie hardop af: ‘Kijken we wel door de juiste bril als we op zoek zijn naar de winst van Open Data?’ Voor een bedrijf of instelling zijn Open Data een middel om waarde te creëren, geen doel op zich. ‘Als je weet waarom, dan zie je de impact’, aldus Ton. Niet kijken vanuit een technisch perspectief, maar de belangrijke kwesties die organisaties bezig houden als vertrekpunt nemen. Vorige week vond eveneens De Week van het Digitaal Erfgoed plaats. Startpunt was de presentatie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (bekijk de animatie). De belangrijkste boodschap in de strategie: met meer samenwerking, standaardisatie en hergebruik besparen erfgoedinstellingen flink op de kosten en neemt de maatschappelijke waarde van digitale collecties enorm toe. Door erfgoedcollecties online beschikbaar te stellen en onderling te koppelen, bereiken instellingen een groter en nieuw publiek. Direct – bijvoorbeeld via social media – maar ook indirect door informatie als ‘halffabricaat’ te delen met app-bouwers, onderzoekers of andere erfgoedinstellingen. Nieuwe, technologische ontwikkelingen bieden dus grote kansen voor erfgoedinstellingen om (nog) beter invulling te geven aan hun missie en doelstellingen. Dat dit in de praktijk niet meevalt, blijkt uit het persbericht Digitaliseren Nederlands Erfgoed 25 miljoen te duur. Met name het auteursrecht is een groot obstakel. Het verwijderen van technische, juridische en financiële belemmeringen om zo de weg vrij te maken voor het hergebruik van gegevens en het creëren van nieuwe toepassingen. Daar gaat het om bij Open Data. De opstellers van het strategiedocument hebben echter een hoger doel voor ogen. Ze willen de maatschappelijke betekenis van erfgoedcollecties vergroten. Open Data zijn ‘slechts’ een instrument om dat doel te bereiken, maar wél een essentieel instrument. Zoek je in het strategiedocument naar het begrip ‘Open Data’, dan raak je misschien teleurgesteld. Het komt maar twee keer voor. Maar als je beter kijkt, dan vind je tussen de regels door het antwoord op de vraag ‘Waarom Open Data? Wat levert het erfgoedinstellingen op?’ Dan zie je de grote impact van Open Data op de erfgoedsector en wordt De Winst van Open Data meteen duidelijk.

Advertenties